منوی سخت افزارها

   پویشگر امنیت شبکه و مدیریت ضمائم
   Security Manager Plus ابزاری است که فعالانه بر روی آسیب پذیری های شبکه گزارش ارائه داده و به کاهش آنها و اطمینان از توافق کمک می نماید.

   ویژگی ها
   • پویش آسیب پذیری ها
   • توافق PCI DSS
   • تشخیص پورت های باز
   • فهرست نرم افزار ها و سخت افزارها
   • کاربر ها و گروه های ویندوز
   • مدیریت تغییر ویندوز
   • مدیریت در بستر اینترنت
   • آسیب پذیری پایگاه داده
   • مدیریت Patchو به روز رسانی

   5.6.5.0
   گروه دورانV5.6.5.0