جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس ارشد تحلیل شبکه
   رشته تحصیلی :  کارشناس IT یا رشته های مرتبط
  مهارت ها و تخصص ها :  دکتری یا فوق لیسانس
  حداقل سابقه کاری :  5سال
  حداکثر سن :  -سال
  ردیف شغلی  
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.0.8.0
V6.0.8.0