جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  برنامه نویس وب
   رشته تحصیلی :  
  مهارت ها و تخصص ها :  مسلط به PHP و Laravell و Veujs - مسلط به Linux
  حداقل سابقه کاری :  سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.0.8.0
V6.0.8.0