جستجو در موقعیت های شغلی شرکت دوران

  جزئیات موقعیت های شغلی گروه دوران
  عنوان شغل :  کارشناس پشتیبانی شبکه
   رشته تحصیلی :  لیسانس یا فوق لیسانس نرم افزار یا سایر رشته های مرتبط
  مهارت ها و تخصص ها :  مسلط به مفاهیم شبکه و امنیت
  حداقل سابقه کاری :  2 سال
  حداکثر سن :  سال
  ردیف شغلی  
.
  برای ارسال رزومه کلیک کنید

6.0.8.0
V6.0.8.0