پنج‌شنبه, 4 ارديبهشت 1393

در هر کشور، بنگاههای پولی و مالی، همچون بانکها و سازمانهای مرتبط با خدمات بانکی، ارکان چرخش منابع پولی و مالی آن به حساب می آیند...
آسیب و خسارت ناشی از حفره امنیتی Heartbleed بر روی OpenSSL: open source libarary دارد که در شبکه اینترنت و شبکه های محلی مورد استفاده قرار می گیرد، بسیار مهم و جدی می باشد.
صفحه1از3123.بعدي.


لینک هاV3.9.8.211